De huurverhoging gaat in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of andere afspraken gelden.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging vóór 1 juli van het jaar dat u de huurverhoging ontvangt. Op de website van de rijksoverheid kunt u controleren of het bezwaar tegen de huurverhoging gegrond is.
Op de website van de Huurcommissie kunt u een bezwaarschrift downloaden.

Geldige redenen om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

  • De huur door de verhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens de wettelijke woningwaardering.
  • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximaal wettelijk toegestane percentage.
  • U ons huurverhogingsvoorstel te laat heeft ontvangen (na 1 mei).
Wat doen wij met uw bezwaar?

Wij bevestigen binnen vijf werkdagen schriftelijk dat wij het bezwaar hebben ontvangen.

  • Als u bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dan hoeft u dat deel van de huurverhoging waar u bezwaar tegen maakt, niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie verrekenen wij een eventueel openstaand bedrag. We raden aan het bedrag in ieder geval maandelijks te reserveren.
  • Uiterlijk 1 augustus van dit jaar ontvangt u van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.
  • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan sturen wij het bezwaar en onze beslissing naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.

Huurverhoging en bezwaar maken

Ieder jaar passen wij de netto huur, dat is de kale huur zonder servicekosten, aan. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. U ontvangt ieder jaar voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs.