Klacht geschillencommissie melden

Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij ons.
Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie.