Een huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle huurders. In de Wet op het overleg huurders verhuurder vindt u meer informatie hierover.

GoedeStede ondersteunt huurdersorganisatie GoedeStede in oprichting (hugo). Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Huurdersorganisatie 3HO-Almere is een samenwerkingsverband tussen de huurdersorganisaties van GoedeStede, de Alliantie en Ymere. Zij praten mee met de gemeente en de corporaties over de prestatieafspraken. Als u met hen mee wilt denken en praten kunt u contact opnemen met GoedeStede voor meer informatie.

Een bewonerscommissie

U kunt namens de bewoners in uw buurt of gebouw over diverse onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie. U kunt zich altijd aansluiten bij een bewonerscommissie van uw wooncomplex.

Is er geen bewonerscommissie actief? Dan kunt u er zelf een oprichten. Wij kunnen u ondersteunen met het oprichten van een bewonerscommissie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het complex krijgen de kans zich aan te melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders uit het gebouw. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt dat alle huurders minstens één keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.

Overzicht bewonerscommissies

Onderstaand treft u de bewonerscommissies aan die er momenteel zijn. Als u klikt op de naam kunt u direct een e-mail sturen voor meer informatie:

Klankbordgroep

De Klankbord groep Haasweg kunt u telefonisch bereiken op: 06-48820102.

Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten. U kunt meepraten over het werk van GoedeStede zoals de dienstverlening, het beleid en de procedures rondom reparaties en verhuizen. Ook praten wij graag met u over uw wooncomplex of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of over buurtactiviteiten. Dit noemen we huurdersparticipatie.