U kunt namens de bewoners in uw buurt of gebouw over deze onderwerpen praten binnen een bewonerscommissie. Dit noemen we bewonersparticipatie.

Een bewonerscommissie

U kunt zich altijd aansluiten bij een bewonerscommissie van uw wooncomplex.

Is er geen bewonerscommissie actief? Dan kunt u er zelf een oprichten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alle huurders in het complex krijgen de kans zich aan te melden.
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie huurders uit het gebouw. Zij vertegenwoordigen de overige bewoners.
  • De bewonerscommissie zorgt dat alle huurders minstens één keer per jaar hun stem kunnen laten gelden én doet verslag van de activiteiten die zijn ondernomen.
Wij kunnen u ondersteunen met het oprichten van een bewonerscommissie.

Overzicht bewonerscommissies

Onderstaand treft u de bewonerscommissies aan die er momenteel zijn. Als u klikt op de naam kunt u direct een e-mail sturen voor meer informatie:

Klankbordgroep

De Klankbord groep Haasweg kunt u telefonisch bereiken op: 06-48820102.

Meedenken en meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten over hun wooncomplex of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of over buurtactiviteiten.